תנאי שימוש באתר

www.yvel.co.il

כניסת המשתמש לאתר ושהיה בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל תנאי השימוש כמפורט כלהלן:

כללי

 • אתר זה מצוי בבעלות המלאה של חברת סי.אי.אנד איי.או. תעשיות מתכת בע"מ, מחזיקת מותג התכשיטים הבינלאומי YVEL  (להלן: "החברה").
 • השימוש באתר הינו לטובת המשתמשים ולנוחיותם ובאחריותם המלאה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או היעדר רווח ו/או הפסד ו/או איבוד מידע, שיגרמו בקשר עם השימוש באתר ו/או המידע המוצג בו למשתמש ו/או צד ג' כלשהו.
 • אתר זה משמש כאתר תדמית בלבד וכל המידע בו אינפורמטיבי בלבד ואין בו להחליף את שיקול הדעת של המשתמש.
 • החברה שומרת על הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ולעדכנם מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והאחריות לבדוק את התוכן המעודכן במועד השימוש, הינה על המשתמש בלבד.
 • אין לעשות באתר כל שימוש, למטרות בלתי חוקיות ו/או כל שימוש שיסייע ו/או יגרום להפרת הדין הישראלי.
 • ניסוח התנאים נעשה מטעמי נוחות בלבד בלשון זכר.
 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

קניין רוחני

 • מותג YVEL הינו סימן מסחר רשום בישראל וברחבי העולם והינו מצוי בבעלותה הבלעדית של חברת סי.אי. אנד אי. או. תעשיות מתכת בע"מ.
 • כל התכנים המפורטים באתר ו/או מקושרים לאתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות תכני טקסט, סמלים, איורים, תמונות, אודיו, ווידיאו, תכנים הניתנים להורדה, אוספי נתונים, מדגמים וכל יתר המידע המוצג באתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה ומוגנים בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר.
 • אין לעשות שימוש כלשהו בסימני המסחר של החברה בקשר עם כל מוצר שלא יוצר ע"י YVEL ו/או כל שירות שלא ניתן ע"י YVEL, בשום אופן שיגרום להטעיית לקוחות ו/או יפגע בשמה של החברה, ובפרט ללא אישור החברה מראש ובכתב. כל יתר סימני המסחר, שעשויים להופיע באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של בעליהם, והשימוש בהם כפוף למתן היתר לעשות מראש ובכתב מן הבעלים הרשום.
 • בכפוף לאמור לעיל, אין להעתיק לשכפל, לצלם, וכו' כל תוכן מהאתר, לרבוד ליצור תוכן זהה או דומה באופן מטעה, לתוכן מכל מין וסוג שהוא המופיע באתר.

אחריות לתכנים

 • המידע המוצג באתר זה אינו גובר על המידע הרלוונטי לכל תכשיט ומוצר באופן ספציפי. באחריות המשתמש לברר מלאים של תכשיטים בסניפי החברה ו/או מוצרים דומים. על הלקוח לבחון כל תכשיט במעמד רכישתו מבלי להסתמך על מצגים כלשהם, לרבות המפורטים באתר, ככל שקיימים.
 • כל תכשיט המיוצר ע"י YVEL, מלווה  בתעודת סרטיפיקט  - “certificate of authenticity” , המפרטת באופן מדויק את מקוריות המוצר והחומרים ממנו הורכב, והכתוב בתעודה זו גובר על מידע סותר ככל שקיים כזה באתר ו/או בכל מקום אחר.
 • בכפוף לאמור לעיל מובהר, כי החברה מציעה שירות אחריות מקיף ובסיסי לכל מוצריה, הכולל תיקון מלא של כל פגם בייצור, ולתכשיטים מסוימים נילוות אחריות מורחבת הקרויה "אחריות לכל החיים", לתקופה בפועל של עד 20 שנים וכוללת אף תיקון נזקי שחיקה ובלאי, והכל כמפורט בתעודת האחריות המצורפת לכל תכשיט ובהתאם לכל תכשיט בנפרד.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out LoudPress Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out LoudPress Enter to Stop Reading Page Content Out LoudScreen Reader Support
גלילה למעלה